Arten der Fagaceae

Fagus sylvatica – Rot-Buche, Gewöhnliche Buche

Quercus rubra – Rot-Eiche

Quercus petraea – Trauben-Eiche

Quercus robur – Stiel-Eiche